Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen Catholic University of Applied Sciences

Modulhandbücher

Modulhandbuch Bachelorstudiengang "Soziale Arbeit" (B.A.)
Semester
Download
Wintersemester 2017/2018         o
Wintersemester 2016/2017         o
Wintersemester 2015/2016         o
Wintersemester 2014/2015         o
Dokumente zu den Modulhandbüchern
Modulhandbuch Bachelorstudiengang "Bildung und Erziehung im Kindesalter" (B.A.)
Semester
Download
Wintersemester 2017/2018            o
Wintersemester 2016/2017            o
Wintersemester 2015/2016            o
Wintersemester 2014/2015            o
Modulhandbuch Masterstudiengang "Soziale Arbeit" (M.A.)

Semester

Wintersemester 2017/2018

Wintersemester 2016/2017

Download   

               o

                o

Wintersemester 2015/2016

                o

Wintersemester 2014/2015

                o
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen 2018